به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند مبارزان جنبش مقاومت در یک عملیات انفجاری 9 تن از پاسداران رژیم را به هلاکت رساندند.
مبارزان جنبش با کارگذاشتن بمب کنار جاده ای در مسیر نیروهای نظامی رژیم نزدیک قرارگاه کشتگان منطقه حفاظتی سراوان یک خودروی حامل پاسداران را منفجر نمودند که در این انفجار خودرو کاملا منهدم گردید و سرنشینان خودرو که 9 پاسدار بودند به هلاکت رسیدند.
جنبش مقاومت باری دیگر به رژیم هشدار می دهد که دست از جنایت و کشتار مردم بردارد و گرنه منتظر حملات بعدی باشد.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

 
--
People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
     حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة
               (جندالله