کمیته‌ مرکزیCentral Committeeپارت آزادی کوردستانkurdistan freedom parti

  

 

 

 

 


 

اعدام فرزندان ملت بلوچ را محکوم می‌کنیم

 

   بنابر گزارشات منتشره‌ از جانب "انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" دو تن از فرزندان زندانی ملت بلوچ به‌ اسامی "فیض الله‌" و "نظر" سحرگاه‌ شنبه‌ 28 فروردین سال جاری در زندان کرمان به‌دار آویخه‌ شده‌اند.

   بر اساس همین گزارشات، جمهوری اسلامی برای ممانعت از بروز اخبار اعدام زندانیان بلوچ، آنها را برای اجرای احکام اعدام به‌ استانهای همجواری چون هرمزگان، خراسان، کرمان و یزد، منتقل می‌نماید.

   کمیته‌ء مرکزی پارت آزادی کوردستان PAK جنایت رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی علیه‌ فرزندان ملت بلوچ را قویا محکوم و با ملت تسلیم ناپذیر بلوچ و خانواده‌های شهدای دفاع از هویت و حقوق و آزادیهای ملی‌اشان اعلام همدردی می‌نماید. پارت آزادی کوردستان، بر اتحاد مبارزاتی ملت کورد و بلوچ و دیگر ملتهای تحت ستم ایران، برای رهایی و نیل به‌ حاکمیت ملی پای می‌فشارد.

 

پارت آزادی کوردستان PAK

کمیته‌ء مرکزی

30 فروردین 1389

 

Pak2691@gmail.com

www.pazadik.com + org