Redd Jaqoob Mehrnehad fra å bli henrettet i Iran

 

Jaqoob Mernehad leder av Sedaye Edalat, en ungdom forening i Sistan og Balochistan fylke i Iran har sittet i fengsel siden 27April 2007. Arrestasjonen skjedde etter et lovlig møte med representanter fra lokale myndigheter i fylket. Hensikten med møtet var å stille spørsmål til lokale myndigheter om foreskjellige temaer.  

 

Sedaye Edalat er en uavhengig og ikke-interesse sivil organisasjon (N.G.O) med tillatelse fra myndighetene. Organisasjonen ble stiftet i 2002 i Zahedan av unge innbyggere og studenter hvor Mernehad var en av grunnleggerne. Målsettingene var å drive kulturelt -og sosialt arbeid, opplysningsarbeid om sivile rettigheter for Balochisk minoritets folkegruppe og hjelp til fattige folk i nød.

 

Jaqoob Mernehad ble valgt som leder av foreningen tre ganger på rad. I tilegg var han ansvarlig for distribusjon av avisen "Mordomsalary" i Zahedan. Hvert år i april måned arrangerte forenningen et ”spørremøte” med lokale myndigheter hvor myndighetene kunne svare på spørsmål angående deres gjennomførte planer fra tidligere år og planlagte prosjekter i kommende år. Myndighetene var kritiske til disse møtene og ble meget bekymret ettersom de ikke har noen toleranse for kritikk fra vanlige folk og ungdommer. Etter det siste møte den 27. april 2007, ble Mehrnehad og fem andre styremedlemmer av foreningen arrestert og overført til fengselet i Zahedan. Etter flere måneder i fengsel og turtur ble de fem andre styremedlemmer løslatt med forbud om å drive aktiviteter i foreningen. Mehrnehad sitter fortsatt i fengsel under de verste turturer og besøksforbud. Familien har i flere måneder ikke vist noe om hans helse eller hva han er tiltalt for. Etter mange måneders forsøk fikk familien besøke ham i fengselet hvor de fant ham sterk deprimert, med stort vekttap og tydelige torturmerker i ansiktet og ellers på kroppen.

 

I slutten av januar i år ble det arrangert en domstol uten tilstedeværelse av forsvarsadvokater eller familien. Mehrnehad ble dømt til døden av domstolen. Det er merkeverdig at dommeren er en Shia-muslim prest ved navn ”Nekonam” som er utsendt av sentrale myndigheter til Balochistan og Sistan. Siden ankomsten har presten klart å dømme hundretalls av Balochere til døden. Han er også dommeren bak dommene for kapping av kroppsdeler til fem tiltalte i forrige måned i Zahedan og har rettmessig fått kallenavnet slakter ”Nekonam”. Jaqoob har tre barn på henholdsvis 31/2 år, 5 år og 7 måneder hvor den yngste ikke har sett sin far enda.  

 

Vi synes at det er meget stor fare for at Mehrnehad kan bli henrettet i fengselet dersom ingen reagerer. Erfaringer viser at Den Islamske Republikken i Iran viser ingen nåde når det gjelder samfunnskritikere og menneskerettighetsaktivister. Likevel tror vi at protester fra flere hold særlig fra internasjonale organisasjoner slik som Amnesty Internasjonal, Human Rights Watch og andre uavhengige organisasjoner kan ha effekter. Men det må handles raskt og omfattende. Vi ber derfor menneskerettighets organisasjoner til å sende protestbrev og krav om å løslatelse for Mehrnehad. Videre ber vi den norske regjering om å ta opp saken med Iranske myndigheter.

 

-         Balochistan National Movement- Norge

-         Balochistan People’s Party- Norge

-         Balochistan United Front (Federal Republican)- Norge

-         Baloch menneskerettighetsaktivister i Norge

-         Balochistan Komiteen i Norge