متن ترجمه شده  سازمان عفو بین الملل

 

AI Index: MDE 13/038/2009

ایران - خطر اعدام -  یونس آقایان

یونس آقایان متعلق به اقلیت آذربایجانی در ایران و پیرو اهل حق بعد از محکومیت در دادگاه به جرم "محاربه با خدا"در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد.او در زندان اورمیه دراستان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران نگهداری میشود. اعدام مهدی قاسم زاده بعد از محکومیت به جرم مشابه در ۲۸ فوریه سال ۲۰۰۹ نگرانی ها از امکان اعدام قریب الوقوع یونس آقایان را افزایش داده است.

یونس آقایان در حوالی نوامبر سال ۲۰۰۴ بدنبال دو درگیری بین اعضای گروه اهل حق و پلیس در سپتامبر همان سال دستگیر شده بود.این گروه از برداشتن نمادهای مذهبی از سر درگاوداریشان در اوچ تپه واقع در استان آذربایجان غربی خودداری کرده بودند.در جریان درگیری ها پنج عضو اهل حق و حداقل سه نفر از اعضای نیروهای امنیتی کشته شدند.

یونس آقایان و چهار نفر دیگر در شعبه دوم دادگاه انقلاب مهاباد مورد محاکمه قرار گرفتند.در ژانویه ۲۰۰۵یونس آقایان و مهدی قاسم زاده به اتهام "محاربه با خدا" که معمولا در مورد کسانی که مقابل دولت دست به اسلحه میبرند استفاده میشود به مرگ محکوم شدند.

محکومیت آنها توسط دیوان عالی کشوردر آوریل ۲۰۰۵ تایید و مهدی قاسم زاده در ۲۸ فوریه ۲۰۰۹ اعدام شد. سه نفر دیگر سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی و عبادلله قاسم زاده نیز به مرگ محکوم شده بودند اما احکام آنها توسط دیوان عالی کشور در سپتامبر ۲۰۰۷ لغو شد.آنها در حال سپری کردن محکومیت ۱۳ ساله حبس توام با تبعید در زندان یزد واقع در مرکز ایران هستند.

اطلاعات پیش زمینه

اهل حق متعلق به مذهبی هستند که در قرن ۱۴ تاسیس شده است.آنها عمدتا در عراق و در غرب ایران زندگی می کنند.اکثریت اعضای آنها کرد و بخش کوچکی از آنها متعلق به اقلیتهای اتنیکی دیگر شامل آذربایجانیها می باشند.

قانون اساسی ایران برابری برای اقلیتها در ایران را که گمان میرود حدود نصف جمعیت ۷۰ میلیونی ایران هستند را تضمین کرده است. بند چهاردهم از ماده سوم این قانون امکان برابری در پیشگاه قانون را فراهم نموده است و همچنین بند اول از ماده ۱۸ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که به تصويب ايران نيز رسيده است، بیان میدارد" هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد."

مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه افلیت مذهبی زردشتی، یهودی(کلیمی) و مسیحی حق دارند به تعلیمات مذهبی و دینی خود بپردازند اما پیروان مذاهبی همچون بهایی ها،اهل حق،ماندایی ها و کسانی که از اسالام به مذهب دیگری گرایش پیدا کرده اند به رسمیت شناخته نشده اند. آنها اجازه ندارند آزادانه عقاید خود را بیان و به کار ببرند و به طور ویژه در معرض تبعیض و تجاوز به حقوق بشریشان که به طور بین المللی رسمیت یافته است قرار دارند.

اقدامات پيشنهادي

لطفا درخواست هاي خود را سريعا به فارسي ، عربي ، فرانسه، انگليسي و يا بزبان خودتان ارسال کنيد:

- توقف فوری حکم اعدام یونس آقایان

- یاد آوری این که سازمان عفو بین الملل حق و مسئولیت دولتها در جهت محاکمه افرادی را که مرتکب جرائمی شده اند را در مقابل قانون به رسمیت می شناسد اما عفو بین الملل حکم اعدام را حکمی غیر انسانی و بیرحمانه و تحقیر آمیز می داند.

- یاد آوری به مسئولین ایران به عنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که موظفند آزادی دین که شامل حق ابراز آشکار مذهب درعرصه عمومی است را به رسمیت بشناسد.