Congress of Nationalities for a Federal
Iran

Democracy ● Freedom ● Pluralism

www.iranfederal.org

 

 

 

 

 

پیام کنگره ملیتهای ایران فدرال در ارتباط با

اقلیتهای مذهبی و جنبش‌های مدنی در ایران

 

 

پيروان اقلیتهای مذهبی، فعالان حقوق بشر و جنبشهای کارگری، دانشجویی و مدنی در ایران با اقدامات گسترده خشونت‌بار و تهدیدات روزافزون دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مواجه هستند.

 

دستگیری خودسرانه و بازداشت فراقانونی شش عضو رهبری بهائیان به اتهام واهی اقدام علیه مصالح ملی ایران و نظام حاکم که در یورشی ناجوانمردانه در اوایل بامداد چهارشنبه 2008/05/14 به خانه‌هایشان انجام شد و همگی آنان به زندان اوین برده شدند، هیچگونه وجاهت قانونی ندارد. شکنجه و اعدام مولویها و مراجع اهل سنت بلوچ توهین به اقلیتهای مذهبی است. اساسأ دستگیری و آزار مردم بخاطر باورهای مذهبی‌ و اعتقادات سیاسی‌شان در راستای موازین حقوق بشری نیست.

 

زنان، کارگران، دانشجویان، دانشگاهیان، و فعالان حقوق بشر بشمول  مدافعين حقوق مليتھا و اقليتھاى مذھبى با صدور احکام  اعدام٬ حبس و شلاق و جریمه‌‌های سنگین به اتهامات واهی اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند. آموزگار کورد به اعدام محکوم می‌شود، جوانان ملیتهای عرب، ترک، بلوچ، لور و بختیاری، ترکمن، کورد و دیگران به عناوین مختلف اعدام٬  تحقیر، تحدید و تعزیر می‌شوند.

 

به باور ما بازداشتهای پیش از اتهام و تداوم آن با عدم روند بازجویی‌های منصفانه و مراحل قانونی شفاف خود موجب ترویج خشونت و بزهکاری می‌شود. برخورد فراقانونی قوهء قضائیه با فعالین اجتماعی و تلاشگران برای رسیدن به برابری حقوقی زنان و مردان نادرست است. تبعیض علیه زنان در قانون و عملى تثبیت شده است. کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای رفع هرگونه تبیعیض جنسیتی، حرکتی است که بایستی مورد توجه آحاد مردم ایران قرار بگیرد و پیوستن زنان و مردان به آن خود یک نافرمانی مدنی علیه ستم مضاعف جنسیتی، و اصولأ علیه خواسته‌های فراقانونی و غیر دمکراتیک مسئولین دولتی است.

 

انواع شکنجه‌ها و سایر بدرفتاریها در زندان‌ها و بازداشتگاههای ایران بسیار گسترده است. سرکوب مخالفان سياسى، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشمندان، وبلاگ‌نویسان و فعالان حقوق زنان و حقوق مدنى، تعطیلی روزنامه‌ها و نشریه‌ها و سازمانهای غیر دولتی، محدودیتهای شدید برای دسترسی به اینترنت، و آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی و ملیتهای ساکن ایران همه و همه خود نقض وسیع و آشکار حقوق ابتدائى بشر است.

 

متأسفانه ارزشهای جمهوری اسلامی ایران با ضوابط جهان امروز یعنی برابری زن و مرد، قانونمندی، عدالت و حقوق بشر منطبق نمی‌باشد. اعتراضات غیر خشونت آمیز فعالان حقوق بشر و فعالین حقوق ملیتهای ساکن ایران بی‌رحمانه و بی حد و حصر سرکوب می‌شوند.

 

ایران یکی از معدود کشورهایی است که در تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر، در شصت سال پیش، مشارکت فعال داشته است، لذا حاکمین ایران بایستی به این اعلامیه و توافقی که بر سر آن انجام گرفته احترام بگذارند. آزادی بیان، ادیان و مذاهب یکی از اصول این اعلامیه است و بهمین خاطر حق و حقوق پیروان دین بهایی و دیگر ادیان غیر دولتی در ایران باید بطور کامل رعایت شوند و ھمه باید بتوانند، بدون ترس و واهمه از تعقیب و سرکوب، مراسم دینى خود را دنبال کنند. این حق اولیهء هر انسانی است.

 

مجازاتهای غیر انسانی و تحقیرکننده  جمھورى اسلامى ايران از مجازات شلاق و زندان گرفته تا سنگسار، حلق‌آویز کردن، قطع عضو و پرتاب از بلندی، مطابق اصول و ضوابط اخلاقی یک جامعهء مدرن که در آن احترام به کرامت انسانی در درجهء اول اهمیت است را خدشه‌دار نموده است. قباحت چنین اعمالی بیش از پیش کاملأ روشن است و ضد ارزشهای جهانی انسانیت، مدنیت و مدرنیت است.

 

تظاهرات مسالمت‌آمیز ملیتهای ایران، به مناسبت روز جهانی زبان مادری مورد تعرض قرار می‌گیرد و فعالین آن دستگیر می‌شوند. این تظاهرکنندگان فقط خواهان آن بودند که زبان مادریشان در مدارس و سایر نهادهای آموزشی در مناطق خودشان بکار گرفته شود.

 

بر ھمگان آشکار گشته است که جامعه ايران در کليت خود بار ديگر آبستن زايش٬ تغيير و تحولات کيفى شده است. جنبش کارگران و زحمتکشان ايران٬ جنبش زنان ايران ٬ جنبش دانشجويى به مٽابه جنبش نسل جوان و پرانرژى ايران وجنبش مليتھاى تحت ستم ملى در ايران سرنوشت سازترين جنبشھاى اين دوره از زايش و تولد ايرانى نوين ميباشند۔

 

کنگرهء ملیتهای ایران فدرال، ضمن محکوم نمودن تبعيضات عريان و سرکوبھاى غير انسانى رژيم عليه اقليتھاى مذھبى اھل سنت ايران٬ صوفى‌ھا و جامعهء بهائیان ایران مراتب همدردی  خود را با آنان ابراز، و پشتيبانى خود را از جنبشھاى زنان، کارگران، دانشجویان، دانشگاهیان و فعالان حقوق بشرايران اعلام ميدارد.

 

 

 

کنگره ملیتهای ایران فدرال

خرداد ماه سال 1387