دعوت به تظاهرات در سوئد

 

جبهه دمکراتیک مردمی احوازدرسوئد به مناسبت 84 سالروز اشغال الاحواز و چهارمين سالروز قيام 15 اپریل 2005 به تظاهرات دعوت مي كند
این روزها شاهد هشتاد و چهارمین سالروز اشغال احواز و چهارمین سالگرد قیام پانزدهم اپریل 2005 هستيم .
پس برای اینکه صدای محكوم کردن اشغال احواز همچنان بلند باشد و بخاطر اینکه روزهای قيام پانزدهم اپریل همچنان در اذهان مردم باقی بماند .بخاطر اینکه از براوردهای قياممان حفاظت کنیم. بخاطر اینکه ان روز مشئوم اشغال الاحواز را فراموش نکنیم . بخاطر اینکه یاد شهدا در قلبها و سینهای ما حفظ شود .بخاطر اینکه راه انان همچنان ادامه يابد .برای انكه از اسرايمان در زندانهای اشغالگران دفاع كنيم .برای ادامه مبارزه در راه ازادی احواز .برای تاکید ورزیدن بر عربى بودن احواز .برای نپذیرفتن جرائم اشغالگران در حق مردم احواز.بخاطر اجابت به نواى مادران شهدا و فرزندان انها و مادران اسرا و تمامی خانواده های انها .بخاطر اینکه به وعده هاى خود در قبال احواز و مردم احواز جامه عمل بپوشانیم . بخاطر اینکه به اشغالگران و دشمنان نه بگوییم . بخاطر اینکه همدیگر را دست به دست بخاطر سرزمین اشغال شده ما در میدان عمل ببینیم . بخاطر اینکه به شعارهايمان جامه عمل ببوشانيم. بخاطر اینکه در ساعت مبارزه در مقابل دشمن و اشغالگران در کنار همدیگر باشیم و از اختلافات بین خود که سودی به مبارزه ما نخواهد داشت دورى كنيم . بخاطر اشک ایتام و فرزندان اسرا .بخاطر اینکه پرچم احواز در اسمان به چرخش در ايد . بخاطر اینکه مردم ازاده جهان را به قضیه احواز متوجه سازیم و از انها بخواهیم که در کنار سرزمين اشغال شده ما بایستند . بخاطر اینکه چهرة وعملكرد اشغالگران را برای مردم جهان کشف کنیم و جرائم انها را در ملأ عام رسوا سازیم . بخاطر اینکه اسیر احواز برای همیشه در سياه چالهاى اشغالگران نماند . بخاطر اینکه جرائم اشغالگران را در احواز متوقف سازیم . بخاطر اینکه احواز برای همیشه اشغال شده نباشد . بخاطر اینکه ما یک سرزمین مستقل و ازاد داشته باشیم . بخاطر احوازی ازاد و مستقل با همدیگر در تظاهرات ملی و قومی ووطنى حضورمان را به اثبات رسانيم تا با یک صدا اشغال الاحواز را محكوم سازیم . از احوازيهايى كه در سوئد واروبا و احزاب گرامی الاحواز و تمامی ازادگان دعوت به عمل می اید که در این تظاهرات شرکت کنند .این تظاهرات در ادرس و زمانهای زیر برگزار خواهد شد :

زمان و مکان :روز شنبه 26 /04/2009 اپریل از ساعت 13الى15 در مرکز شهر سندسوال


برای تماس بیشتر :


ابو شهاب الاحوازي : 0046768017392

ابو ريسان الاحوازي 738291896 0046

نضا ل الطاهر الاحوازي : 0046761101327


--
سايت هاى جبهه
فارسی www.alahwaz.com
عربى www.alahwaz.org