Den shiamuslimska regimens krig mot sunnimuslimer i Iran


Iran är ett multinationellt- och multireligiöst land. Landet styrs 1979 av shiamuslimska präster trots att i landet finns en hel del andra religioner och grenar av islam.  Utöver shiamuslimer finns en betydande grupp av sunnimuslimer, Bahai, Sufi, Zoroastrister, judar och kristna minoriteter. Av Irans ca 70 miljoner invånare tillhör ca 30% den sunni grenen av islam (detta omfattar de flesta kurder, i stort sett alla Balucher och Turkemaner och en minoritet av araber). Efter den islamistiska revolutionen 1979, har sunnimuslimer och andra grupper utsatts för systematisk diskriminering och förtryck.. Försök av påtvingad konvertering till Shia grenen har ökat de senaste åren.

 

Mest utsatta är dock den balochiska folkgruppen som lever i Balochestan. Balochestan är ett land som är delad mellan länderna Iran, Pakistan och Afghanistan. Den iranska delen av Balochestan annekterades av diktaturen Reza shah år 1928. Den nybildade Pakistan ockuperade den största delen av Balochestan 1948 som då var ett fritt land vid sidan av den brittiskt styrda Indien. En liten del av Balochistan finns även i Afghanistan. Både i Iran och i Pakistan förs i det tysta ett krig mot balocher. Anledningen är att balocher inte vill vara tredje klassens medborgare och strävar efter en rättvis fördelning av ländernas resurser.

 

Här nedan presenteras några av de senaste händelserna mot sunnimuslimska balocher i Iran (om de Pakistanska övergreppen återkommer vi senare):


 1. Under augusti 2008 (7:e aug) har säkerhetsstyrkorna mitt i natten attackerat imam Abu Hanifa-moskén och jämnat ut den med marken. Moskén låg i Azimabad en förort till staden Zabol, provinsen Balochestan. Moskén och byggnaderna runt omkring användes som en religiös skola. De sovande eleverna tillsammans med lärarna evakuerades och fördes till okända fängelser.

Sedan starten av den islamiska revolutionen i Iran har 10-tals sunnimuslimska moskéer runt om i landet förstörts, blivit stängda, eller omvandlats till shiitiska moskéer. Detta systematiska angrepp mot moskéer med en regim som bekänner islamisk tro är ganska häpnadsväckande.

 

Irans huvudstad, Tehran, är den enda muslimska huvudstaden i världen som saknar en sunnimuslimsk moské.

 

2. Den 7:e september greps sju unga baluchi män av säkerhetsstyrkorna i staden Zahedan. Tre av dessa var släkt med rektorn av imam Abu Hanifa-moskén. Vad som har hänt dessa unga och var de befinner sig är okänd för deras familjer.

 

3. Ahmad Narouee som är vice VD av den viktigaste teologiska skolan i Zahedan och är en sunnimuslimsk Mawlavi (en religiös titel som används av iranska sunnimuslimer) greps förra månaden. Narouee är en av de mest moderata baluchiska sunnimuslimska religiösa ledare i provinsen Baluchistan. Naroe förespråkade en icke vålds metod mot orättvisorna. Han sitter fortfarande i regimens fängelser i Tehran utan rättegång eller tillgång till försvarare.

 

4. För ca 7 månader sedan har två sunnimuslimska religiösa ledare (Moulavi Muhammad Yousof Sohrabi och Moulavi Abdoulghodus Mollazahi) avrättades efter att ha tvingats under tortyr att erkänna på TV att deras mål var att skapa motsättningar mellan shia- och sunnimuslimer i Iran.

 

Sedan 2004 har mer än 1000-tals människor, mestadels sunnimuslimska män, en del så unga som bara 15-17 år, avrättats eller dödats i hela Iran men övervägande delen i Balochestan.

 

Religiös intolerans är inte nytt för den islamiska regimen. Sedan revolutionen 1979, har alla av Irans religiösa minoriteter utsatts för varierande grad av förtryck, diskriminering och förföljelse. Även shiitiska grupper är inte undantagna från förföljelse om de inte ansluter sig till den radikala tolkningarna av Khomeinismen. Enligt den islamiska grundlagen måste presidenten vara shiamuslim. Majoriteten av balocherna är utestängda av att inneha statliga tjänster eftersom de inte räknas som lojala mot regimen.


 

Vi vädjar till alla organisationer och regeringar världen över att göra allt som det står i er makt för att fördöma Irans krig mot balocher och andra nationella och religiösa minoriteter. Ett sätt är att ta up frågan i EU eller i FN:s generalförsamling.

 

 

Stockholm 2008-11-12

 

M. Baloch

 

Baloch Community – Sweden

 

Kontakt: Baloch_community@yahoo.com