به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که فرد دستگیر شده در منطقه سرباز سرهنگ تمام پاسدار غلام رضا خوش نظر فرزند مهدی متولد 1338 با شماره شناسنامه 258 می باشد.
نامبرده پس از خدمت در یگان اطلاعات جمعی سپاه پاسداران در تاریخ 27 /7/ 74 بازنشت شد اما باری دیگر در سال 1382 جهت مقابله با جنبش مقاومت جندالله به درخواست فرماندهی سپاه قدس ایران به سپاه قدس رفت و از سال 82 مسئولیت عملیات برون مرزی بلوچستان به وی واگذار شد.
وی به همراه تیم ویژه سپاه قدس از هشت ماه پیش برنامه ریزیهای متعددی برای ترور فرماندهان جنبش مقاومت جندالله کرد اما در تاریخ 30 فروردین 1388 طی یک عملیات پیچیده توسط شاخه اطلاعاتی جنبش دستگیر شد.
این ها اعترافاتی است که پاسدار سرهنگ غلام رضا خوش نظر کرده است و بازجوئیها همچنان ادامه دارد و در اطلاعیه های آتی ارائه خواهد شد.
لازم به ذکر است که رژیم نمایندگان خود را برای مذاکره در مورد این فرمانده سپاه اعزام کرده است اما جنبش اعلام می دارد که در مورد این فرد جنایتکار هیچ مذاکره ای با رژیم ندارد و این فرد پس از تکمیل بازجوئیها به سزای اعمال ننگینش خواهد رسید.
جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)
http://junbish.blogspot.com/

--
People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة
جندالله