روز شنبه ٥ نوامبر کمپین و کارزار سراسری برای آزادی فعالین کارگری و آزادی زندانیان سیاسی تعیین شده است. و به همین مناسبت در اکثر کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا و امریکا اکسیونهای و تجمعهایی برگزار خواهد گردیددر کشور هلند نیز کمیته هلند تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران به همراه احزاب چپ و کمونیست و آزادیخواهان اکسیونی را در شهر آمستردام برگزار میکند.


ما از تمامی انسانهای ازادیخواه و چپ و کمونیست و مدافعین طبقه کارگر و تمامی مخالفین کلیت رژیم جمهوری اسلامی خواستاریم که فعالانه در این اکسیون شرکت نمایند و با شرکت خود جمهوری اسلامی را رسوا نموده و خواهان آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی و فعالین کارگری و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی شوند و مخالفت خود را علیه حکومت اعدام و سنگسار اعلام نمایند!

،زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری

کارگر زندانی آزاد باید گردد زندانی سیاسی آزاد باید گردد

مرگ بر جمهوری اسلامی

مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد


زمان : شنبه 5 نوامبر ساعت 2 تا 4 بعدازظهر


مکان : آمستردام beursplein


کمیته هلند تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران