نماینده جبهه متحد بلوچستان جمهوريخواهان فدرال در سمینار حقوق بشر سازمان ملل متحد  حقوق بشر بلوچ در ژنو -سویس شرکت کرد.
 در این جلسه آقاى مهران بلوچ عضوکونسل حقوق بشر بلوچ از دست اندر کاران و بر گزار کنندکان کنفرانس در خواست کرد که در جلسات آینده به حقوق بشر در بلوچستان ایران اهمیت بیشتری بدهند.
در اين سمينار اعمال تروريستى و خشن و غير انسانى دولتهاى پاکستان و ايران براى  رييس حقوق بشر سازمان ملل متحد تشريح شد.
سناتور سينا بلوچ تشريخ کامل جنايات دولت پاکستان بر عليه مردم بلوچ را بر شمرد.

جمشید امیری
 سخنگوی جبهه متحد بلوچستان
جینوا

 

عکسهايى از سمينار ژنو:

.