شهید عزیز عبدالغفور تو با جرات و شهامت و غیرتت به همه ما درس غیرت و آزادگی دادی ، تو با اهدای جانت جان صدها متجاوز را گرفتی و به جوانان آموختی که راه عزت و سربلندی چیست , برایت بهترین آرزوها را داریم و از الله تعالی می خواهیم بهترین جایگاه را به تو ارزانی دارد.
دوستدارت تفتان