اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی ایران

به نام خدا

 

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند مذاکرات بین  جنبش و رژیم ولایت فقیه مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی بلوچستان به خاطر تعلل و دو روئی  مقامات وزارت اطلاعات رژیم بی ثمر مانده است و رژیم قصد آزادی زندانیان سیاسی بلوچستان را ندارد و با طول دادن مذاکرات دنبال اهداف شوم دیگری است بنابر این جنبش اعلام می دارد که اگر تا روز جمعه چهارم مرداد 87 رژیم ولایت فقیه پاسخ قطعی و مثبت به مطالبات جنبش نداد دو پاسدار دیگر از دستگیر شدگان قرارگاه سراوان با نامهای پاسدار علی خیده و علی زارعی اعدام خواهند شد.

تاکنون 6 پاسدار این قرارگاه با نامهای علی محمدی و محمد پیری و عیسی پودینه و رضا راهدای و جواد حسن زاده و علی اسماعیل زاده به خاطر تعلل رژیم در آزاد سازی زندانیان سیاسی بلوچستان اعدام شده اند و اگر رژیم به خواسته های مبارزان پاسخ مثبت و قطعی  ندهد با اعدام دیگر پاسداران جنایتکار مواجه خواهد شد.

جنبش مقاومت مردمی ایران

 

 http://junbish.blogspot.com/--
People's Resistance Movement of
Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
      حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة