بيانيه جديد جنبش مقاومت مردمى ايران


به نام خدا

 بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که سه پاسدار دستگیر شده از شهر زاهدان با نامهای سرهنگ بهنام محمدی و سرگرد اسماعیل دهدار و محمود فلاح گلچین به جنایات خود و رژیم در منطقه اعتراف نموده اند  و حکم اعدام این سه پاسدار توسط شاخه قضائی جنبش صادر شده است و جنبش به رژیم ولایت فقیه 10  روز مهلت می دهد تا در برابر آزادی این جنایتکاران جنگی تمامی زندانیان سیاسی بلوچستان و علمای اهلسنت را آزاد نماید در غیر این صورت این سه پاسدار بعد از 10 روز اعدام خواهند شد.

جنبش مقاومت مردمی ایران

26 مرداد 87--