طلاعیه جدید ،کشف خانه تیمی وزارت اطلاعات و دستگیری یک مزدور رژیم


 

به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند مبارزان شاخه اطلاعاتی جنبش یک خانه تیمی وزارت اطلاعات را کشف نموده و روز گذشته در یک عملیات دقیق به این خانه حمله نموده و یک تن از مزدوران رژیم را همراه با مقادیر زیادی مواد منفجره و اسلحه دستگیر کردند.
لازم به ذکر است که ظریف شیبانی از مسئولان عالیرتبه وزارت اطلاعات که چند روز پیش به دام مبارزان افتاد در اعترافات خود به این خانه تیمی و انبار مهمات وزارت اطلاعات اعتراف کرده بود که مبارزان فورا اقدام کرده و یک مزدور رژیم که داخل خانه بود را دستگیر کرده و تمامی مواد منفجره و اسلحه جات موجود در خانه را به غنیمت گرفتند.
بازجوئیها از ظریف شیبانی (از مسئولین وزارت اطلاعات کرمان )و فردی که در عملیات روز گذشته دستگیر شد ادامه دارد و به زودی اعترافاتشان پخش خواهد شد.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)
http://www.junbish.blogspot.com/

 --
People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
     حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة
               (جندالله