به نام خدا

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران جندالله پیروزی دلیرمردان بلوچستان بر خفاشان خون آشام ولایت فقیه در عملیات دومگ را به مردم بلوچستان و بویژه محضر خانواده شهدای سرزمین خونین بلوچستان تبریک عرض می نماید.

 

این پیروزی در حقیقت ناتوانی و عجز کامل رژیم را در مناطق کوهستانی بلوچستان به تصویر کشید که چگونه پاسداران رژیم با دارا بودن امکانات کامل نظامی( زمینی و هوائی)  توان ایستادگی و مقاومت در برابر مبارزین را ندارند.

 

از سوئی این عملیات بزرگ که منجر به هلاکت بیش از 50 پاسدار رژیم شد با سانسور کامل خبری مواجه شده و هیچ رسانه و مقام دولتی حاضر به افشای شکست نیروهای رژیم در برابر سرمچاران بلوچستان نشدند در صورتی که این عملیات ساعتها ادامه داشت و همه مردم منطقه شاهد شجاعت و دلیری فرزندان مبارزشان در برابر مزدوران بزدل خامنه ای بودند.

 

این عملیات ؛  اقتدار ایمان و اعتقاد در برابر کفر و ظلم  را برای مردم بلوچستان آشکار نمود و جوانان بدانند که هیچ قدرتی در برابر ایمان و اراده و عزم آهنین آنان توان ایستادگی ندارد و باید برای رسیدن به عزت و آزادگی از چنگال دژخیمان پست ولایت فقیه که سرزمین و دین و ناموس ما را هدف قرار داده اند کفن پوشیده وراهی میدان نبرد شوند.

 

طی این اطلاعیه متذکر می شویم که فیلم و تصاویر این عملیات بزرگ به زودی از شبکه های بین المللی منتشر خواهد شد تا مردم جهان فرار و شکست و رسوائی نیروهای بزدل رژیم را مشاهده نمایند.

 

جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

--
People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
     
حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة
               (
جندالله)