به نام خدا

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند از آنجائیکه رژیم ولایت فقیه هیچ ارزشی برای پاسدارانش قائل نیست مذاکرات بین جنبش و رژیم ولایت فقیه در مورد جنایتکاران جنگی دستگیر شده  به بن بست کامل رسیده است  و امروز یکشنبه 20 مرداد 87 دو تن دیگر از پاسدارن جنایتکار قرارگاه سراوان با نامهای پاسدار حسن صفری و پاسدار احمد کیوان لو گلوله باران شدند.

وبدین ترتیب تعداد هلاک شدگان قرارگاه سراوان به ده نفر رسیده است و  از آنجائیکه رژیم تهران راه گفتگو و منطق را نمی داند و فقط زبان زور می فهمد  شیش پاسدار باقی مانده هم به زودی اعدام خواهند شد و در اعدام این پاسداران جنبش لحظه ای هم تردید نخواهد کرد.

طی این اطلاعیه جنبش به اطلاع مردم بلوچستان و ایران می رساند که مبارزان بلوچستان در یک عملیات دیگر سه تن از افسران بلند پایه سپاه را با نامهای سرهنگ بهنام محمدی و سرگرد اسماعیل دهدار و محمود فلاح گلچین را دستگیر کرده اند و این سه پاسدار بعد از بازجوئی و محاکمه اعدام خواهند شد.

جنبش مقاومت مردمی ایران

http://junbish.blogspot.com/

--
People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
      حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة
                (جندالله)