به نام خدا


بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله) به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند: مبارزان شاخه اطلاعاتی جنبش در یک عملیات سری یکی از مسئولان عالیرتبه وزارت اطلاعات کرمان به نام ظریف شیبانی که جهت طراحی عملیات تروریستی به بلوچستان آمده بوده را دستگیر کردند.
نامبرده که با چندین نام مستعار در منطقه جنایت می کرد و در قتل و ترور بسیاری از جوانان بلوچ شریک بود در یکی از شهرهای بلوچستان به دام مبارزان افتاد و در یک عملیات دقیق دستگیر شد و سه عدد جی پی اس، یک عدد دوربین ، دو عدد دستگاه تلفن ماهواره ای و چندین قطعه اسلحه از محل سکونت وی بدست آمد. بازجوئیهای مقدماتی از این تروریست در حال انجام است و به زودی اعترافات وی پخش خواهد شد.

جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)
http://junbish.blogspot.com

People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة
(جندالله