فراخوان کمیته مرکزی کومله در ارتباط با اعتصاب عمومی روز پنج شنبه 23 اردیبهشت در کردستان

 

مردم مبارز کردستان!

 

سحرگاه روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه، 5 جگرگوشه مردم کردستان و ايران، 5 جوان مبارز، 5 زندانی سیاسی در زندان اوین در شهر تهران به دار آویخته شدند. فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی، مهدی اسلامیان که در بیدادگاههای مخفی و بر اساس پرونده ای ساخته و پرداخته دستگاههای اطلاعاتی رژیم حکم اعدام به آنها تحمیل شده بود، در این روز به جرم عقاید و آرمانهايشان، به جرم مخالفتشان با رژیم جمهوری اسلامی از حق حیات محروم گشتند.

تاریخ حیات رژیم جمهوری اسلامی در ایران مملو از چنین جنایتهایی است، اما این بار و در شرایط سیاسی کنونی داس مرگ این رژیم به کار افتاده است تا ظرفیت و توانایی تحمل مردم کردستان را در متن بحران سیاسی کنونی بیازماید. پاسخ اولیه مردم کردستان به این آزمایش جنایتکارانه موجی از نفرت و بیزاری بود که امروز سراسر کردستان را فرا گرفته است. اما روشن است که برای بازداشتن رژیم  این هنوز کافی نیست.  لازم است که نیروی اجتماعی گسترده تری به حرکت در بیاید و رژیم در مقابل اين جنايتهايش پاسخ قاطعانه تری بگیرد.

با چنین هدفی است که همه مردم کردستان را به یک اعتصاب عمومی در روز 5 شنبه 23 اردیبهشت ماه فرا میخوانیم. ما از همگان میخواهیم که  در این روز دست از کار بکشند. کارمندان ادارات دولتی و خصوصی بر سر کار نروند، کارگران کارگاهها و کارخانجات دست از کار بکشند. دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستانها و دانشگاههای کردستان از حضور در کلاسهای درس خودداری ورزند، مغازه ها و بازارها همگی بسته شوند. بدین ترتیب یک اعتصاب عمومی و یکپارچه در همه کردستان به اجرا دربیاید و تنها آن مکانهایی باز باشند که نیازهای عاجل و تعطیل ناپذیر مردم را تامین میکنند.

مردم مبارز کردستان !

این فراخوانی است برای به راه افتادن یک اعترض توده گیر.  بخشی قابل توجه از کسانی که ما انتظار داریم در این حرکت عمومی مشارکت کنند، احتمالا با خط مشی و برنامه اجتماعی ما همراه نباشند. احتمالا کسانی با این یا آن سیاست جریان ما موافق نباشند، اما هیچ کدام از اینها نمی تواند مانعی باشد بر سر راه مردم کردستان که وحدت یکپارچه خود را در برابر رژیم جمهوری اسلامی و در برابر دست درازی این رژیم  به جان و زندگی فعالان سیاسی یکدست و متحد به نمایش بگذارند. اجرای این اعتصاب عمومی موفقیتی بزرگ برای همه مردم کردستان با گرایشهای سیاسی متفاوت  خواهد بود.  آنچه که اهمیت دارد کسب پیروزی در جهت بازداشتن رژیم از تعرض به جان زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی آنها و برای پایان دادن به رنجها و سختیهایی است که بر آنها روا میشود.

بگذار همه با هم و متحدانه اعتصاب عمومی روز پنج شنبه 23 اردیبهشت را به وسیله ای برای بازداشتن دست جرم و جنایت در زندانهای رژیم تبدیل کنیم. جگر گوشه گان ما در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی، انسانهای شریفی که زندگی خود را وقف  دفاع  از آزادی و مصالح مردم استثمار شده و ستمدیده کرده اند در انتظار این چنین پشتیبانی و حمایتی هستند. این عزیزان نباید زیر دست دشمن احساس تنهایی بکنند. پیروزی این اعتصاب عمومی پیام  وفادارانه ای است که برای این عزیزان فرستاده میشود و در همان حال راهی است موثر برای نجات جان آنها.

زندانیان سیاسی فرزندان مردمی هستند که بیش از 3 دهه است در برابر حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی سرسختانه مقاومت میکنند. ضروری است که تجربه این مبارزه سرفرازانه و پر افتخار امروز برای نجات جان آنها فعالانه تر بکار بیافتد و با نشان دادن گوشه ایی از توانایی های پایان ناپذیر توده های مردم راه ادامه این جنایتها سد بشود. بگذار نشان بدهیم که این مردم باتجربه و مبارز در چنین شرایطی جگرگوشه گان خود را در زندانهای رژیم تنها نخواهند گذاشت. رژیم جمهوری اسلامی بایستی پاسخ قاطعانه ای در برابر جنایتی که روز یکشنبه مرتکب شد،  دریافت کند و ناچار شود که دست از ادامه آن باز دارد.

معلمان دلسوز کردستان!

فرزاد کمانگر آموزگاری برجسته، پرورده  دامن جنبش انقلابی کردستان بود. شمع وجود او در راه روشنایی بخشیدن به راه خوشبختی و بنیاد نهادن آینده روشن برای کودکان این کشور به خاموشی گرائید. بگذار رژیم جمهوری اسلامی پیام نفرت و بیزاری شما را با فعالیت  در راه به اجرا درآمدن هرچه قاطعانه تر این اعتصاب بشنود. این کار ادای دین باشکوه به جان انسانی است که در دشوار ترین شرایط زندگی و در پشت  دیوارهای زندان هم رابطه خود را با شاگردانش ادامه داد و اکنون در دل آنها زنده است.

جوانان مبارز!

 پیروزی  این حرکت و نشان دادن صفوف مقاومتی یکپارچه و متحد  در برابر رژیم جمهوری اسلامی در گرو تلاش پیگیرانه شماست. با تلاش و کوشش خود این اعتصاب عمومی را به مثابه رمز اتحاد مردم کردستان، به سرمایه ای برای پیشروی های آتی تبدیل کنید و آن را به پیروزی برسانید.

کارگران پیشرو، فعالین سیاسی، مبارزین متشکل در تشکلهای مدنی!

اعتصاب عمومی در کردستان در روز پنج شنبه 23 اردیبهشت حرکتی مسالمت جویانه است که ظرفیت و توانایی خود را از توده گیر بودن و از سراسری بودن خود میگیرد. ضروری است که این حرکت همه شهرها و شهرکها، همه اصناف و مشاغل از شمال تا جنوب کردستان را دربر بگیرد.

اعتصاب عمومی روز 5 شنبه میتواند به دروازه ای تبدیل شود که مبارزه توده ای در کردستان از طریق آن به مرحله نوینی پای بگذارد. مرحله ایی که در آن  جنبش عادلانه مردم کردستان درجه بالاتری از رشد سیاسی خود را نشان خواهد داد. اجرای موفقیت آمیز این اعتصاب به معنای تثبیت توازن قوای جدیدی مابین مردم کردستان و رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. این حرکت در همان حال قدمی است که در سطح سراسری و در مقیاس همه ایران میتواند نیروبخش و راهنما باشد. این اعتصاب نقشی تاریخی در به جلو راندن جنبش انقلابی کردستان ایفا خواهد کرد. بگذار با اعتصاب عمومی روز پنج شنبه 23 اردیبهشت همه این دستاوردها تامین شوند.

کمیته مرکزی کومله

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 

20 اردیبهشت 1388 شمسی

10 مه 1020 میلادی