فراخوان کمیته مرکزی کومه­له

متحد و یکپارچه به دفاع از فرزندان خود به پا خیزیم

 

مردم آزادیخواه و مبارزکردستان!

کارگران، جوانان، زنان و مردان آزادیخواه!

 

پنجشنبه23 اردیبهشت برابر با 13 ماه مه میلادی، روز اعتراض به اعدام 5 تن از فعالان سیاسی است، که در روز یکشنبه 19 اردیبهشت ناجوانمردانه از جانب حکومت اوباشان به قتل رسیدند. این روز روز اعتراض به رژیم کشتار و جنایت جمهوری اسلامی است که کردستان را عرصه تاخت و تاز وحشیانه خود قرار داده است و با مردم این سرزمین  به مثابه اسرای جنگی رفتار می­کند که هرگاه بخواهد برای زهر چشم گرفتن و پراکندن تخم رعب و وحشت در میان آزادیخواهان ایران و بخصوص برای به سکوت کشاندن فریاد اعتراض مردم کرد، به بهانه­های واهی عده­ای را در برابر جوغه اعدام قرار می­دهد یا بر سر چوبه دار می­کند. پنجشنبه 23 اردیبهشت را به روز گرامیداشت عزیزانی تبدیل کنیم که با خون خود بذر وحدت و یکپارچگی را در میان مردم ستمدیده پاشیده­اند. این روز را به روز همبستگی و همدردی با خانواده این شهدا ، به روز اعتراض به بی حقوقی مردم کرد تبدیل کنیم.

آنان که اکنون در تهران بر اریکه قدرت تکیه زده­اند، با اعدام 5 نفر انسان بیگناه نفرت و انزجار عمومی مردم کردستان و ایران را برای خود به ارمغان آورده­اند. این نخستین بار نیست که حاکمان بر ایران بناحق خون فرزندان مردم کرد را وثیقه ادامه حیات و بقا حکومت خود می­کنند، اما شاید نخستین بار باشد که جنایت رژیم در کردستان در چنین ابعادی خشم و انزجار وسیع مردم را در همه ایران علیه دارودسته حاکم برانگیخته باشد. اگر رژیم جمهوری اسلامی قصد دارد با اعدام فرزندان ما از دیگران زهر چشم بگیرد ما باید به همه نشان دهیم که یگانه راه نجات از کابوس سیاه استبداد دینی حاکم بر ایران مبارزه و ایستادگی در مقابل آن است.

 

مردم آزادیخواه ایران!

کردستان همیشه سنگر آزادیخواهی در ایران بوده است، این سرزمین در تمام طول این سه دهه مهد مبارزه علیه استبداد دینی و هواخواهی از دموکراسی بوده است. جای خود دارد که مردم کردستان و خانواده­های داغدار این جانباختگان را در چنین روزهای سختی تنها نگذارید. جمهوری اسلامی همیشه ناقوس سرکوب وسیع و سرتاسری را در کردستان به صدا در آورده است. نباید به وی فرصت داد تا اینبار نیز موج دیگری از سرکوب و قتل عام را در ایران به راه بیاندازد. روز پنجشنبه در کنار مردم کردستان قرار بگیرید و علیه اعدام پنج تن از شهروندان ایران صدای اعتراض عمومی خود را همزمان با مردم کرد بلند کنید.

حزب کومه­له کردستان ایران در هماهنگی با اکثریت نهادها و قشرهای جامعه و احزاب سیاسی پنجشنبه 23 اردیبهشت را به روز اعتراض عمومی اعلام کرده و از همه می­خواهد فعالانه و بهر شکل ممکن از جمله تعصیلی مراکز کار، ادارات و بازار و مدارس و دانشگاه­ها، روشن کردن شمع بر در خانه­ها و بر سر کوچه­ها و ...  در این اعتراض عمومی شرکت کنند.

کمیته مرکزی حزب کومه­له کردستان ایران

21 اردیبهشت 1389 برابر با

11 مه 2010