بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع کلیه بستگان و دوستان می رسانیم، مراسم فاتحه خوانی و یاد بود مرحوم میرهوتی میرلاشاری در تاریخ

10/05/2009 روز یکشنبه ساعت 6 بعد ازظهر در محل هال هونسلو مسجد برگزار خواهد شد.

مقدم کلیه شرکت کنندگان را گرامی میداریم.

آدرس محل:

Hounslow Jamia Masjid & Islamic Centre

Wellington Road

SOUTH HOUNSLOW

TW4 5HU

Tele:  07956885222

&

07940325048

صرف شام:

 ساعت 9 بعد از نماز مغرب.