موضع ما در قبال عملیات مسلحانه و گروگانگیری اخیر در بلوچستان

 

همرزمان عزیز، مبارزان ملی مردم بلوچ:

مبارزات تاریخی مردم بلوچستان ایران جهت احقاق حقوق ملی و رفع ستم های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از سابقه ای طولانی بر خوردار بوده و در این راه دارای دست آورده های تجربی بسیار گرانمایه ایست، این جنبش چه در دوران کلاسیک خود که از دوره نادرشاه افشار آغازگشته و در اواخر حکومت قاجار و آغاز سلسله پهلوی به اوج خود رسیده بود، همواره به تناسب زمانی دارای رهبری سیاسی مشخص زمان خود بوده است، چهره های تابناکی چون حسین خان شیرانی، بهرام خان و ابراهیم خان بارکزهی از جمله آنها می باشند.

در زمان قیام بهمن و پس از آن با توجه به رشد نیروهای سیاسی و ظهور طبقه روشن فکر بلوچ این مبارزه به نخستین پله تکامل سیاسی خود دست یافت. در همین دوره نیز بودند چهره های توده ای و عشایری که بطور فردی علم مبارزه را بر افراشتند – شهید رحیم زردکوهی سمبل و نمونه چنین افرادی بود ، اما از آنجائیکه سطح رشد مبارزه ملی به سازمان دهی سیاسی دست یافته بود – چنین نیروهای صادقی بلافاصله به جنبش سیاسی پیوسته و همه توان و نیروی خویش را به جنبش سیاسی زیر رهبری روشنفکران سیاسی  قرار داد.

در این دوره نسل اول سیاسی بلوچ موفق شد سازمانی را که مضموناً یک جبهه متحد بود به نام سازمان دمکراتیک مردم بلوچستان ایجاد نمایند ،در این سازمان مضمونان جبهه ای تمام نیروهای سیاسی بلوچ از چپ و راست،عشایری و بوروکرات در آن شرکت فعال داشتند .پس از ترور اولین دبیر سازمان دمکراتیک و با دست گیرنمودن و اعدام جمع وسیعی از تحصیل کردگان نسل اول سیاسی بلوچ توسط ملایان دیکتاتور- باقی ماندگان از این تهاجم پرچم این مبارزه را در مهاجرت سیاسی به اهتزاز در آوردند که حاصل آن امروز در شرایط خفقان داخلی چندین تشکیلات فعال سیاسی که عمده ترین آنها حزب مردم،راج زرمبش، جبهه متحد بلوچستان جمهوری خواهان و ....که عمده ترین روشنفکران و متعهد بلوچستان را در خود جای داده اند به هدایت گری سیاسی جنبش ملی اقدام نمودند ، جنبش ملی صادر نمودن اولین اساسنامه وبرنامه مدرن توسط همین سازمانها به اولین مدارج تکاملی خود گام نهاد – دیگر نمی توان آن را بی صاحب دانسته و هر انگشت بر ماشه ای با گروگان گیری و عملیات مسلحانه بدون اهداف مشخص و بدون ارتباط با نیروهائی که باغ سیاسی جنبش را پاس داشته و با گوشت و خون شهدا تحمل رنجهای زندان و آوارگی آن را به دست هر غیر باغبانی به سپارند تا گلهای حاصل از رنج آنها را عامدانه و یا نا دانسته پر پر نمایند.

همرزمان بلوچ ،مبارزان پراکنده انفرادی مسلح : باغ و پرچین میدان سیاسی جنبش را با عملیات فردی نظامی و گروگان گیریهای بی برنامه بدون اهداف تامین کننده نیازهای این جنبش و بدون ارتباط با سازمانها و احزاب ملی لگد مال ننمائید. شهید رحیم زردکوهی و سایر شهدای ملی تجربه ارزشمندی را برای این دستجات صادق برای جنبش به میراث نهاده است و آن عبارت است از پیوستن به صفوف سازمان یافته احزاب و سازمانهای سیاسی است تا مسیر آن از جاده اصلی مبارزه به انحراف کشیده نشود – چنین مبارزات پراکنده ای هر چند که پر توان به تجربه تاریخ به جزء ضرر زدن به جنبش ملی حاصلی نداشتند.

چنین نیروهای همواره در خطر بهره برداری به گروه از دشمنان مشخص هر جنبش ملی:

 

1-رژیم به بهانه های مختلف و به خاطر ایجاد آشوب،رعب و وحشت تبلیغات سوء جهانی نموده به بهانه رواج تروریست هرج و مرج داخلی به سر کوبی نیروهای سیاسی واقعی جنبش پرداخته و اعدامهای دست جمعی راه خواهد انداخت.

 

2-نیروهای خارجی و بیگانه جهت پیشبرد اهداف خود به خاطر معامله با حکومت ملایان به طور موقت از این دسته جات حمایت کرده و جنبش را مورد سازش قرار خواهد داد.

3- افراد فرصت طلب دیر آمده و زود به هدف رسیده در معاملات سیاسی خویش جهت گرفتن امتیازات مادی و شغلی جنبش را به انحراف خواهند کشانید .

 

4- نیروهای عملی و مبارزاتی جنبش را پراکنده نموده از انسجام سیاسی خارج می نماید.

با توجه به موارد فوق قاطعانه باید گفت چنین عملیات مسلحانه ای توام با گروگان گیریهای بی بر نامه به ضرر جنبش تمام شده ، اقدامات و عملیاتی غیر سیاسی محسوب می گردد.

در پایان جبهه متحد بلوچستان-جمهوری خواهان فدرال از سران و رهبران صادق چنین نیروهای که به خاطر دفاع از سرزمین و حقوق ملی مردم بلوچ به پا خواسته اند می خواهد رسماً و صادقانه می خواهد به جبهه متحد بلوچستان-ج ف یا سایر سازمانهای سیاسی بلوچ به پیوندند تا با اتحاد سیاسی نیروی های بلوچ دست در دست هم جنبش ملی بلوچستان را  برای احقاق حقوق ملی مردم بلوچ  به پیش ببریم.

 

جبهه متحد بلوچستان-جمهوری خواهان فدرال

27/08/2007