پوزش از بازديدکنندگان سايت خبرى حزب مردم بلوچستان " org.ostomaan.www  "

 

بدينوسيله حزب مردم بلوچستان با عرض پوزش از بازديدکنندگان  سايت خبرى اُستمان٬ به اطلاع ميرساند که اين سايت

بدلیل شمار بالای بازدیدکنندگان  وحجم زیاد آن  بر روى سِروِری که در آن جای داشت دچار مشکل فنّى شده و در حال انتقال به سرور جديدترى است.

کارکنان سایت اُستمان در تلاش اين نقل و انتقال ميباشند و اميدواريم که به زودى آغاز بکار نمايد۔

در دوران غياب سایت اُستمان  بازدیدکنندگان آن می توانند از سایت رسمی حزب مردم بلوچستان  www.balochpeople.org

 و دیگر سایت های خبرى فعالين بلوچ بازدید نمايند.

کمیته ویب سایت اُستمان

 

حزب مردم بلوچستان