جايزه و هديه مجانى ٬ بدون خريد و قرارداد

موئسسه ايرانبال سنترينو براى مطالعه کاربران ايرانى که به انترنت وصل ميشوند يک دوربين عکاسى براى اعطاى جايزه مجانى٬بدون خريد و بدون قرارداد به برنده قرعه کشى در نظر گرفته است
قرعه کشى براى اين جايزه در ۱۵ تير ماه امسال انجام خواهد گرفت

۱ -ايميل بفرستيد
iranbalcentrino@yahoo.com  براى ٽبت نام لطفأ به اين نشانى
۲ - لطفأ نام٬ نام فاميل و آدرس خودرا در اين زمان براى ما نفرستيد٬ ما علاقه مند به دانستن  نام و مشخصات شما نيستيم٬ شماره موبايل و يا آدرس اس ام اس
خودرا در اين ايميل قيد کنيد. بدون شماره موبايل و يا آدرس اس ام اس (پيامک) امکان ٽبت نام وجود ندارد
.
۳ -    اگر موبايل و اس ام اس شما در قرعه کشى برنده شود٬ ما از طريق ايميل٬ موبايل و يا اس ام اس که شما براى ما فرستاده ايد٬ با شما تماس خواهيم گرفت که براى ارسال و تحويل دوربين آدرسى را به ما بدهيد
۴ - سن شرکت کننده بايد از ۱۸ سال به بالا باشد

  در اين قرعه کشى شماره موبايل و آدرس اس ام اس (پيامک) به سيستم وارد خواهد شد و سيستم قرعه کشى کامپيوتر فقط يک نفر را به طور تصادفى انتخاب خواهد کرد.
شماره موبايل و اس ام اس (پيامک)  شما پيش ما محفوظ است و به هيچ وجه به کسى داده نخواهد شد و در جايى منتشر و اعلام نخواهد شد. ما هيچ کاربردى براى موبايل و آدرس پيامک شما به جز از مطالعه تعداد موبايلها و استفاده از پيامک ها نداريم٬ تنها کاربرد آن براى ما٬ مطالعه تعداد دارندگان موبايل ايرانى و استفاده از پيامک است.

 ايرانبال سنترينو حق تعليق اين قرعه کشى بدون اطلاع را محفوظ ميدارد و در هر زمان بدون اطلاع و بدون مسئوليتى ميتواند اين قرعه کشى را لغو کند.

آرزوى موفقيت براى همه شما
ايرانبال سنترينو
iranbalcentrino@yahoo.com