Balochistan United Front Iran- Federal Republican   Email: info@balochunitedfront.org

                                                 www.balochunitedfront.org

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

به رهبری حزب دمکرات کردستان ایران:

 

همرزمان گرامی، جبهه متحد بلوچستان ایران-جمهوری خواهان فدرال صمیمانه ترین شاد باشهای خود را در بر گذاری پیروز مندانه کنگره چهارده حزبتان که یکی از بهترین  حزب موثر ملیتهای ایران و در کل جامعه ایران  که همانا حزب شما ست به تک تک رهبری حزب و تمامی اعضای آن تقدیم داشته و انتخاب مجدد جناب مصطفی هجری را به رهبری حزب تبریک می گوید.

جناب هجری یکی از یادگارهای ماندگار ایمان وفاداری و صداقت سیاسی در حزب دمکرات کردستان ایران است، اعضای حزب  یقیناء با چنین شناختی مجددا وی را در هدایت گری حزب شایسته ترین تشخیص دادند امیدواریم که حزب دمکرات کردستان ایران با هدایت گریهای  موثر رهبری خود بتواند در راه اتحاد و یگانگی همه ملیتهای ایران  را در کنگره ملیتهای ایران فدرال هموارتر سازد و در شرایطی که فرزندان ملت کرد و سایر ملیتهای ساکن ایران شدید ترین ستمها از طرف رژیم جمهوری اسلامی متحمل می شوند،آرزو داریم که بند بند مصوبات کنگره اتان راهگشای راهی باشد که همه ما مشترکا رهروان آنیم.

جبهه متحد بلوچستان –جمهوری خواهان در این راه یکی از همسنگران حزب شما بوده و خواهد بود.بار دیگر انتخاب جناب مصطفی هجری را به رهبری حزب و مردم شریف کردستان تبریک می گوئیم.

 

جبهه متحد بلوچستان جمهوری خواهان فدرال

 

18 سپتامبر 2008