تنها بلوچستانِ ایران است که به قهقرا میرود !!!

"ایرانی بلوچ ئی سَر  سیر اِنت  که زامات اِی   کلیر اِنت !"
عطف به «عیدوک بامری» و «دفاع از مولوی عبدالملک» وغیره ...
*************************************************


در باره ی عیدوکِ بامری مختصرآ میخواهم بگویم که: یادش بخیر و روا نش شاد باد.
نابود باد اِرتجاعِِِ سنی و شیعه.پاینده باد وحدت ملی بلوچِ ذِکری و شیعه و سنی ... و لو کَرِِهَ المَو لَوِ یُّون

مولوی عبدالله ملا زاده ( قا تِل و دربدر کننده یِ ذکری ها و تصرف کننده ی اموال و املاک و نخلستانهای آنها ) ، پسرش مولوی عبدالعزیز ملا زاده ، و اولاد و شاگردانشان ... منجمله مولوی عبدالحمید شهبخش که داماد مولوی عبدالعزیز نیز میباشد ... بزرگترین ما نع و حائل در راه پیشرفت اجتماعی و فکری و علمی و سیاسی و اقتصادیِ جامعه ی بلوچ در بلوچستان غربی ... و بزرگترین دشمنِ همبستگی و رشد ملیِ بلوچ بوده و میباشند.

مساجد و دارالجهالتهایِ این گروه بنامِ دارالعلوم و مدارس ... چیزی غیر از لانه های جاسوسی و مراکز شستشوی مغزی اطفال و نوجوانان بدبخت بلوچ جهت آموزش تروریستی بنفع آئی اس آئیِ پاکستان و آل سعود و نیوکانهای آمریکا نبوده و نیستند.

از « برکتِ» همین همکاریهای پست است که امروز مولوی علی اکبر ملا زاده پسر مولوی عبدالعزیز ... همراه با بیش از پنجاه نفر از افراد خانواده ... منجمله عیال و فرزندانِ برادرش مولوی عبدالملک ... در خانه های مجلل در آمریکا زندگی میکنند و فرزندانشان در بهترین درسگاههای این کشور مشغول تحصیل میباشند.

در حالیکه شیعه های شجاع در ایران ... آخوندهای ارتجاعی خودرا ... بمبارزه میطلبند ... و با فداکاری و دادن قربانیهای بی بدیل در فکر پایان دادن تسلط آنها هستند ... و در حالیکه سایر خلقهای سنی ایران مثلآ کرد و ترکمن قدمهایی بلند در راه روشنفکری و رشد ملی برمیدارند .... عجیب و غریب است که در بلوچستانِ ایران مولویهای ارتجاعی و زن ستیز عملآ ریاست و رهبری جامعه ی بلوچ را در دست دارند .... عجیب تر و غریب تر ... و باعث شرمساری ... اینکه آقایان تحصیلکرده و نیم تحصیلکرده ی ما در داخل کشور و در خارج از کشور ... و سیاسیونِ ما ... نه فقط اینکه ساکت اند بلکه بعضی از آنها و تقریبا همه ی سیاسیون ما مدافع و سپر این مولویهای زن ستیز و مرتجع شده اند.

***** مثل اینکه در ایران فقط بلوچستان است که به قهقرا میرود.

کجا رفتند کسانیکه میگفتند: پس از انقلابِ ۱۳۵۷-۵۸ در بلوچستان غربی این مولویها بودند که با کمک پاسدارانِ خمینی دمار از روزگار ناسیونالیستها و لیبرالها و چپی ها ی بلوچ براورده بودند؟ چطور شد که این آقایان اینک پاسدار و مدافع مولویها شده اند؟؟؟

ملک طوقی