Congress of Nationalities for a Federal
Iran

Democracy ● Freedom ● Pluralism

www.iranfederal.org

 

 

 

 

 

بیانیه کنگره ملیتهای ایران فدرال

در باره  تصورات منسوب به کنگره در مطبوعات

 

 

اخیرا در برخی از مطبوعات و رسانه های گروهی الکترونیکی مقاله اى تحت عنوان "پادشاهی و رهبری"  منتشرشده است که به شیوه ای نامنصفانه و غیرمسئولانه مطالبی را به کنگره ملیتهای ایران فدرال نسبت داده اند.

 

هما نطور که در اساسنامه کنگره ملیتهای ایران فدرال نیز به صراحت بیان شده و بر سیاستمداران ایرانی، منطقه ای و جهانی نیز کاملا آشکار است، کنگره به عنوان یک تشکل سیاسی مدرن دارای خط مشی سياسى کاملا شفاف و روشن، مشتمل بر دمکراسی و آزادی در پایه ریزی سیستمی فدرال برای آینده ایران می باشد.

 

بینش و تلاش کنگره که بر موازين و کنوانسيونھاى حقوق بشر سازمان ملل متحد تکيه دارد٬ حاکميت سياسى مردم  ايران و برقراری دمکراسی پلورال با قدرت سیاسی غیر متمرکز، قانونمند و حقوق مدار می باشد  که نمی توان آنرا به معامله و يا فرمانبرداری از یک رهبر تنزیل و تعبیر کرد.  بنابر این فرمایشات آقای داریوش همایون در مقاله  "پادشاهی و رهبری"  مرقومی در روزنامه کیهان لندن در خصوص کنگره ملیتهای ایران فدرال بی مفهوم و فاقد وجاهت ارزشی بوده و تکذیب می شود.  

 

در ايران کٽيرالمله٬ حق حاکمیت ملی ملیتهای ساکن ایران در مناطق تاریخی خودشان بعنوان بخشى اساسى از حاکميت مردم ايران٬ خط قرمز کنگره ملیتهای ایران فدرال است و به عنوان یک ارزش اساسی در پایه ریزی دمکراسی در ایران در هر شرایطی غیر قابل اغماض می باشد. بواسطه ی گذار از این واقعیت است که با همزیستی مسالمت آمیز رشد، شکوفائی و پیشرفت ایران کثیرالمله  و متعاقب آن برقراری صلح و آرامش در ایران، منطقه و جهان به ارمغان است.   

 

کنگره ملیتهای ایران فدرال بعنوان مهمترین نیروی بالقوه درصحنه ی سیاسی ایران و بر اساس مسئولیت تاریخی خویش قبلا سیاست ائتلافی خود را در بیانیه ی مورخه 30-10-2008 اعلام داشته است. جهت رویت آن می توانید به تار نمای کنگره مراجعه کنید،  http://iranfederal.org/fa/?p=656.

 

 

کنگره ملیتهای ایران فدرال

دی ماه 1387 - ژانویه 2009