جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله سابق)٬
جناب آقايان حاجي محمد ظاهر بلوچ و مولوي عبدالرئوف ریگی سلام اعليکم
.

 

از مصاحبه  اخير آقاي مولانا عبدالرئوف ریگی سخنگوی "جنبش مقاومت مردمي ايران-جندالله سابق"  چنين بر مى آيد که "امیر حسین شیرانی" کارمند تاسیسات اتمی اصفهان بدليل جواب منفي جمهوري اسلامي ايران نسبت به در خواست معاوضه و آزادي اعضاي اين سازمان از زندان بزودي توسط گروه جنبش مقاومت مردمى ايران اعدام خواهد شد و اعدام  يازده  تن از اسيران بلوچ در زندان جمهورى اسلامى ايران در اين هفته  ګمانه زنى در باره اعدام آقاى امير حسين شيرانى توسط جنبش مقاومت مردمى ايران- جنداﷲ سابق براى انتقام ګيرى از جمهورى اسلامى ايران را بيشتر کرده است.

 بعد از مطالعه بازجويى آقاى امير حسين شيرانى توسط جنداﷲ  منتشر شده در يوتيوب٬ به اين نتيجه رسيديم که ايشان از کارمندان رده بالاى تأسيسات اتمى اصفهان نبوده اند و ايشان يک دانشمند اتمى نيست و با تحصيلات دانشګاهى ارشد(ليسانس) کسى نميتواند دانشمند اتمى باشد٬ و ايشان در اختلافات٬ شما با جمهورى اسلامى و جنايتهاى جمهورى اسلامى بر عليه ملت بلوچ هيچ نقشى نداشته است٬ بنابراين در اين اينجا از شما رهبران اين سازمان و يارانتان خواهشمنديم که از تصميم اعدام  آقاى شيرانى صرف نظر کنيد. و شايسته تر و بهتر بودن جنداﷲ از جمهورى اسلامى ايران و ولايت مطلقه فقيه را با آزاد کردن آقاى امير حسين شيرانى ثابت کنيد. چونکه بسيارى از فاميلان و نزديګان ما نيز بدون هيچګونه جرمى بدست جمهورى اسلامى ايران يا اعدام شده اند و يا کشته شده اند و بسيارى در زندان بسر ميبرند ٬ به همين دليل همه ما درد اعدام برادران و خواهران بلوچ خود را شديدأ احساس مى کنيم  و با بازماندګان شهيدان بلوچ نهايت همدردى را داريم  ولى بازهم ما معتقديم که اعدام انقلابى يک انسان بيګناه جاى خالى شهيدان بلوچ را پر نخواهد کرد و عفو و بخشش يکى از اصول اصيل دين اسلام است و اميدوارم که شما اين اصل اصيل اسلامى را بکار ګيريد  و از خون اين مرد بيګناه بګذريد. جبهه متحد بلوچستان ايران  بر اين باور است که
  رافت و گذشت هنوز هم ميتواند جايگاه خود را در جنبشش مقاومت مردمى ايران٬ خصوصا با تجديد نظر در حکم اعدام آقاي شيراني و عفوي آقاى شيرانى که دستش به خون هيچ  بلوچي آغشته نبوده و نيست, حفظ کند.

 

 کميته مرکزى

جبهه متحد بلوچستان ايران

12/23/2010