نامه اي از طرف "انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" به دو تن از مسئولين رده بالاي "جنبش مقاومت مردمي ايران-جندالله"

آقايان حاجي محمد ظاهر بلوچ و مولوي عبدالرئوف ریگی سلام اعليکم.

ازطريق مصاحبه اخير جنابعالي آقاي عبدالرئوف ریگی سخنگوی "جنبش مقاومت مردمي ايران-جندالله" مطلع شديم که "امیر حسین شیرانی" کارمند تاسیسات اتمی اصفهان بدليل واکنش منفي جمهوري اسلامي نسبت به خواست آزادي اعضاي اين گروه از زندان بزودي توسط گروه جندالله اعدام خواهد شد

از آنجائيکه" مساوات و عدم تبعيض" بنياد هر گونه فعاليت حقوق بشري ميباشد در نشستي با همکارانمان تصميم به نوشتن اين نامه گرفتيم - از طريق همين نامه از شما رهبران اين سازمان و يارانتان خواهشمنديم که از تصميم اعدام اين اسير صرف نظر کنيد.

اگر به تاريخچه گروه جندالله تا زمان رهبري عبدالمالک ريگي نظري بيفکنيم عليرغم تصميمات خشن شاهد چندين موارد عفو و بخشش اسيران توسط رهبر آن بوده ايم

ما فعالين در "انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" بر اين باوريم که رافت و گذشت هنوز هم ميتواند جايگاه خود را در اين گروه خصوصا با تجديد نظر در حکم اعدام آقاي شيراني و عفوي اين اسير که دستش به خون بلوچي آغشته نيست, حفظ کند. با کمال اطمينان اين عملکرد خير از طرف شما مورد تحسين واقع خواهد شد

آرزمنديم شما آقايان حاجي محمد ظاهر بلوچ و مولوي عبدالرئوف ریگی دستان دراز شده ما را پس نزنيد و درخواستمان را قبول کنيد


انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان