به نام خدا

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله ) ستمها و خشونتهای رفته بر مردم شریف ایران در روز عاشورا و روزهای پس از آن را به شدت محکوم نموده و این جنایات وحشیانه و مظالم ضد بشری را نشانه مرعوب شدن و ترس و وحشت رژیم از سرنگونی و سقوط می داند.

رژیم ولایت فقیه می خواهد با قتل و کشتار و اعدام و جنایت به حیات ننگینش ادامه دهد در حالیکه هیچ مستبد و مستکبری نتوانسته است حکومتش را بر جنازه های مردم بی دفاع و مظلوم بنا نهد و با کشتار و جنایت به حیاتش ادامه دهد و سرنوشت رژیم ولایت فقیه هم مانند دیگر مستکبران و ستمگران تاریخ زوال و نابودی است.

از سوئی دیگر خشونتهای وحشیانه رژیم حقیقت را برای بسیاری از مردم ایران که فکر می کردند از راههای مسالمت آمیز می توانند به پیروزی برسند روشن نمود و مردم به ماهیت ضد بشری و وحشیانه بیش از پیش پی بردند ،چنانچه طی چند روز اخیر بسیاری از مردم و جوانان ایران از نقاط مختلف ایران با روابط عمومی جنبش تماس گرفته و اعلام پیوستن به جنبش مقاومت نموده اند و آمادگی خود را برای عملیاتهای نظامی در تهران و اصفهان و مشهد و شیراز اعلام نموده اند.

جنبش مقاومت از احساسات پاک جوانان ایرانی تشکر و قدردانی نموده و اعلام می دارد که آماده همکاری کامل با همه مبارزان ایران در هر نقطه ای از ایران می باشد و همچنین جنبش آمادگی خود را برای آموزش جوانان ایرانی در زمینه های جنگ چریکی و بمب سازی و عملیاتهای انفجاری و تشکیل هسته های مقاومت و روش مبارزه چریکی شهری اعلام می دارد.

جنبش مقاومت اعتقاد دارد که جنگ و خونریزی راهی مناسب برای رسیدن به یک جامعه آزاد و دموکراتیک نمی باشد اما هنگامیکه هیچ راهی برای دفاع وجود نداشته باشد و جوانان معترضی که با آرامش کامل اعتراضات خود را ابراز می نمایند با خودروها به زیر گرفته شوند و از روی پل ها به پائین پرت شوند و فقط به خاطر اینکه " می گویند رای ما کجاست ؟" محارب دانسته شده و اعدام شوند (همانگونه که سالها این سیاستها در بلوچستان مظلوم به اجرا در آمده است) و در بازداشتگاههای مخوف مورد تجاوز جنسی قرا گیرند مجبورا باید متوسل به مبارزه مسلحانه شویم و شاید بدین طریق بتوانیم یک مستکبر وحشی و جنایتکار را از جنایت بیشتر بازداریم.

این روزها زمزمه هائی است که جوانان معترض دستگیر شده در تهران به زودی اعدام می شوند که لازم است به رژیم پلید ولایت فقیه هشدار دهیم : دست به چنین جنایتی نزند و بداند که اعدام هر جوان با حملات جنبش پاسخ داده خواهد شد، این یک هشدار جدی برای رژیم است و رژیم بداند که جنبش به نقاط ضعف رژیم پی برده است و اجرای چند عملیات در چند جای حساس می تواند موجب سرنگونی و یا خسارتهای شدید برای نظام شود و جنبش در دفاع از مظلومان و ستمدیدگان عملیاتهای خود را به اجرا در خواهد آورد.

جنبش مقاومت همانگونه که در برابر جنایات رژیم در بلوچستان و یا علیه اهلسنت واکنش نشان داده است از تمامی مظلومان دیگر نقاط ایران حمایت می کند و اگر رژیم دست به اعدام جوانان معترض تهرانی بزند با پاسخ شدید جنبش مقاومت مواجه خواهد شد.

در آخر جنبش مقاومت شهادت مظلومانه تعدادی از مردم مبارز تهران را به خانواده ها و به مردم ایران تسلیت گفته و خود را در غم و درد بازماندگانشان شریک می داند.

جنبش مقاومت مردمی ایرانhttp://junbish.blogspot.com/
--
People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة
جندالله