به نام خدا

بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله حمله روز سه شنبه نیروهای عراقی به شهر اشرف و هدف قرار دادن افراد بی سلاح را به شدت محکوم نموده و از سازمانهای بین المللی می خواهد که در برابر این گونه اقدامات ضد انسانی که به دستور رژیم ولایت فقیه انجام می گیرند بایستند و برای متوقف کردن یورش به اشرف و برای حفظ حقوق ساکنان اشرف فورا اقدام نمایند.

جنبش مقاومت همچنین از تمامی سازمانهای اپوزیسیون با هر دیدگاه و ایده ای می خواهد که در برابر این جنایت و همکاری حکومت عراق با  ایران در این باره موضع گیری نموده و از سازمانهای بین الملی و کشورهای جهان بخواهند که برای نجات جان ساکنان اشرف  موضعی انسانی و بشری  اتخاذ نمایند.

جنبش مقاومت از دولت عراق می خواهد که به حقوق انسانی ساکنان اشرف احترام بگذارد و از اقدامات ضد بشری و ضد انسانی و پیروی از رژیم جهل و جور باز آید و بداند که رژیم فعلی در حال فروپاشی است و اقدامات خصمانه دولت عراق علیه ساکنان اشرف که شهروندان مهاجر ایران هستند  به نفع دولت عراق نیست و نخواهد بود.

جنبش مقاومت به بازماندگان جان باختگان حمله به اشرف تسلیت گفته و خود را شریک غم آنان می داند و برای آنان از ایزد منان مغفرت و رحمت آرزو دارد.

جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

 

 --
People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
      حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة
  جندالله