به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)به اطلاع عموم مردم می رساند که مبارزان جنبش دیشب دو بمب صوتی در شهر زاهدان منفجر کردند.

این دو انفجار هشداری است به رژیم ایران که تمامی دستگیر شدگان اخیر را آزاد نموده و دست از جنایت و کشتار مردم بی گناه بردارد ورنه این برای مبارزان خیلی آسان بود که این بمب ها را در اماکن نظامی و در مناطق مزدوران زابلی منفجر کنند و دهها نفر از مزدوران رژیم را به هلاکت برسانند.
رژیم بداند که زاهدان در اختیار مبارزان است و مبارزان براحتی می توانند این شهر را برای مزدوران بیگانه نا امن کنند لذا برای رژیم و مزدوران زابلی بهتر است که این شهر وسایر شهرهای بلوچستان را ترک کنند و یا آماده مرگ باشند.
جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

 

 


--
People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
     حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة
 جندالله