سال میلادی جیدید را  تبریک می گوئیم.

 

 

فرا رسیدن سال 2009 میلادی را به همه مسیحیان جهان و مسیحیان میهنمان ایران تبریک می گوئیم

امیدواریم سال جدید سالی بر برکت برای احقاق حقوق ملیتهای تحت ستم ایران و سالی برای اتحاد و یکبارچگی نیروهای سیاسی بلوچ برای احقاق حقوق ملی خویش و پایانی برای دیکتاتوری رزیم ولایت فقیه در کشورمان ایران و جای گزینی نظام جمهوری فدرال در ایران آزاد و دمکراتیک باشیم.

همان طور که سال  ميلادى2008 سالی تاریخ ساز برای مردم آمریکا جهت انتخاب رئیس جمهور جدید بود ، ما هم شاهد بر چیده شدن نظام جمهوری اسلامی و جای گزین  دمکراسی و حاکمیت مردم در ایران فردا باشیم.

 

جبهه متحد بلوچستان-جمهوری خواهان فدرال