تضاهرات روز یکشنبه  بلوچهای مقیم لندن در جلوی پارلمان بریطانیا

 

در روز یکشنبه 16 جانوری 2010 بلوچهای مقیم لندن و سازمانهای سیاسی بلوچ تضاهراتی در مقابل پارلمان بریطانیا  (لندن) انجام دادند .این تضاهرات به مناسبت  کشتار مردم بیگناه بلوچ در لیاری (کراچی) به وسیله ارتش پاکستان و مهاجر قومی مومنت و هم چنین کشتار و به رگبار بستن چندین بلوچ بیکناه در ایرانشهر (پهره) به وسیله رژیم جمهوری اسلامی.

در این تضاهرات نمایندگان سازمانهای سیاسی بلوچستان غربی فعالانه شرکت کردند و شعارهای از قبیل آزادی زندانیان سیاسی و توقف کردن اعدامها در هر دو بخش از بلوچستان و خواستار دخالت یونایتد نیشن و تحقیق در باره نا پدید شدن فعالان سیاسی بلوچ در هر دو بخش از بلوچستان بود و هم چنین شعارهای بلوچ آزادی می خواهد و شعار توقف کمک دولتهای غربی به تروریستهای حامی طالبان که همانا ارتش پاکستان می باشد و هم چنین ادر مورد ایران و دستگیری و کشتار اخیر فعالین سیاسی در بلوچستان غربی شدند..

لازم به یاد آوری می باشد  که مهاجر قومی مومنت  آن بخش از هندوستانیها هستند که بعد از جدا شدن هند و باکستان به کراچی که یکی از اولین شهرهای بلوچ نشین و معروف به کلاچی بود مهاجرت کردند و اکنون بیشتر آنها در کراچی می باشد که رهبر آنها الطاف حسین می باشد.

 

جبهه متحد بلوچستان جمهوری خواهان

یکشنبه 16 جانوری 2010